Foto: Janne Hoem

Øystein Elle er sanger, scenekunstner, dirigent, komponist, pedagog og forsker. Han har doktorgrad i musikk og scenekunst med tverrkunstnerisk komposisjon som spesialfelt. Han disputerte med scenekunstproduksjonene «Stuffed Camel – A Theatre Sonata» og «Territorium – a Visual Concert- performance» samt avhandlingen «Capto Musicae – Creating Sonic and Musical Theatre in a Contemporary Artistic Context» i 2017. Fra tidligere var han musikkutdannet ved Hoogeschool voor de Kunsten, Utrecht i Nederland (Master of Arts) og Musikkonservatoriet ved Universitetet i Agder (Bachelor of Arts) med sang (både kontratenor og baryton) som hovedområde.

Øystein jobber bredt i musikk og scenekunstfeltet, som sanger, komponist, skuespiller, regissør og konseptutvikler. Han har ledet og/eller medvirket som skaper og utøver i mer enn 30 ulike scenekunstproduskjoner som er blitt presentert og turnert med i en rekke land i Europa, Asia, USA og Sør Amerika, og mange norske teatre og konsertscener. I tillegg har han hatt en mengde engasjementer som operasanger, solist med orkestre og kor, samt turnert med en rekke ulike konsertproduksjoner.

Foto: Thomas Andersen

Øystein er ansatt som førsteamanuensis i musikk og scenekunst ved Høgskolen I Østfold (Avdeling for Lærerutdanning og Akademi for scenekunst) Her underviser han blant annet i sang, komposisjon, improvisasjon, kor, musikkhistorie, fagdidaktikk, musikkdrevet dramaturgi og kordireksjon i tillegg til å ha et aktivt virke som forsker i sine fagfelt. Hans tidligere arbeidsplasser, og gjestelærerengasjementer inkluderer: Kunsthøgskolen i Oslo, (Teaterhøgskolen) Bårdarakademiet, Den Danske Scenekunstskole, Det rytmiske musikkonservatorium i København, Universidad Finis Terra, i Santiago, Chile, Island University of the Arts, Reykjavik og Universitetet i sør-øst Norge.

Elle har er eklektisk bakgrunn, og kunstnerisk tilnærming i sitt arbeid både som utøver og som komponist. Han er spesialisert i «Extended Vocal Techniques» og dette mangefasetterte begrepet står sentralt også som kompositorisk verktøy i hans produksjon. I tillegg er han som utdannet kontratenor, spesialisert på barokk (Master of arts) og er utøver av tidlig musikk , samtidsmusikk og en rekke andre musikalske stilretninger. Hans musikk og scenekunstneriske estetikk er preget av inspirasjon fra Barokk, Dadaisme, Europeisk og Nordamerikansk Avant-Garde. Elles musikk kan beskrives som polystilistisk, og veksler mellom å være, atonal, melodiøs, støybasert, collagepreget og improvisert. I tillegg til fremføringer av egne og historiske verk, har Elle urfremført en rekke komposisjoner skrevet spesielt for ham.

Foto: Thomas Andersen

Som utøver og skaper av scenekunst-produksjoner har han fokus på moderne former for dramaturgi, og i særdeleshet musikkdrevet scenekunst, eller «Composed Theatre» Han har komponert musikken til en mengde sceneforestillinger, i tillegg til verk for konsertbruk. I de senere årene har Øystein vært spesielt opptatt av interkulturell kunstproduksjon, og har gjennomført en rekke produksjoner i og i samarbeid med kunstnere fra Japan, Nepal og Indonesia. 

Elles kunstproduksjon har de siste 20 årene jevnlig blitt finansiert av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Komponistenes Vederlagsfond, Statens Kunstnerstipend, Fond for Lyd og Bilde, Utenriksdepartementet, Ny Musikk og Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid.