Bryn Korforening er Groruddalens eldste blandakor. Det ble stiftet 22. mars 1922 etter initiativ fra Bryn Avholdslag v/ Georg Eriksen, som også var den første lederen. Koret fikk straks god oppslutning. Senere ble koret løsrevet fra avholdsbevegelsen, men øvelsene ble helt fram til år 2000 holdt i avholdslagets lokale i Klosterheim på Bryn. I dag øver koret i Østre Aker kirkes menighetshus.

Medlemsmassen har variert veldig gjennom årene, fra 10-15 medlemmer til cirka 100. I en periode ble det drøftet å slå koret sammen med et nabokor. Nå har koret cirka 30 aktive sangere og klarer seg godt på egne ben.

Det har vært mange ildsjeler i koret i løpet av årene. En av disse er Arne Elvang som var leder i 10 år og sang i koret i mer enn 50 år. Han var korets æresmedlem.

Bryn korforening har hatt mange flinke og inspirerende dirigenter. En av de første var komponist og musikkpedagog Thomas Beck, som dirigerte koret fra 1928 til 1948. Dirigentene de siste 25 årene har vært: Rolf Nykmark, Anna Lena Blomqvist, Sølvi Aadna Holmstrøm og Daniel Norum.

I dag heter dirigenten vår Øystein Elle.

Koret er nå i sitt 100. år, og skal ha jubileumskonsert den 30. oktober kl. 19.00 på Sentralen i Oslo.

Øving med Rolf Nykmark på Klosterheim.